WB02 är ett sommarhuskoncept utvecklat för Panghus. Huset har ingen tydlig fram eller baksida vilket möjliggör en mer flexibel placering på tomten. De stora fönstren på husets långsidor bjuder på utsikt och genomsikt samt ger en ljus och luftig interiör.