I ett område bestående av ängsmark och fårhagar invid en liten sjö ersatte det här huset ett uttjänt fritidshus från 40- talet.

Huset är uppbyggt i 2 våningar kring kvadratens geometri. Stommen är av trä där limträbalkar i bjälklagen möjliggör stora spännvidder.

Ytterväggarna är in- och utvändigt klädda med sågad fjällpanel. Allt trä invändigt är behandlat med vitpigmenterad lut och olja, utvändigt järnvitriol.