Uppdraget bestod i att restaurera en privatvilla från 1937 samt att rita en tillbyggnad i 2 plan. Ursprunglig byggnad är tidig funkis med spår av 20-tals klassicism.

Originalelement som ospröjsade fönster, pelare och smäckra smidesdetaljer lyftes fram och förtydligades.

Tillbyggnaden gavs ett mer kontemporärt och underordnat utryck. Dess snedställda tak kontrasterar mot ursprungshusets strama regelbundenhet och symmetri.

Den gamla terrassens stensättning utökades och kompletterades med en pool i anslutning till tillbyggnaden.