Idén är att behålla befintlig topografi och natur mellan byggnaderna och därmed få en naturlig koppling till det omgivande skogsområdet. Detta möjliggörs genom att placera bilarna under husen i underjordiska våningar. Gröna hustak ger utrymme för samling, lek och trädgårdsarbete. Husen är konstruerade i prefabricerade moduler.