Tre typer av hus ritades i utkanten av Trosa. Eftersom husen är omgivna av träd, glasas de upp vilket skapar en naturnära känsla inifrån bostaden. Träfasaderna blir grå med tiden. Totalt ca 115 bostäder.

För andra fasen i Trosa har vi utvecklat två nya hustyper med strikt geometri i kombination med naturträ.