Flerbostadshus byggd av prefabricerade volymer.

Alla 46 lägenheter har balkong och loggia. Loggian minskar buller från trafiken i omgivningen. Rutnätet från de prefabricerade volymerna visas tydligt i fasaderna som är av mörkgrå sinusplattor.