Whitlockska samskolan på Eriksbergsgatan var klar 1913 och drevs fram till 1978 som privatskola. Vid ombygnationen till träningsstudio blev den ursprungliga gymnastiksalen åter en plats för träning och rörelse och aulan blev en plats för gruppträningar. Träningsstudion vill återta, framhäva och förtydliga den ursprungliga lokalens karaktärsdrag med nya ytskikt och tillägg i gedigna material. En tydlig sammahållen industriell och grafisk karaktär vandrar genom rummen.