En total ombyggnation av hotellet startade med lobbyn och restaurangen på våningarna 6 och 7 år 1999. Sedan dess har restaurang och hotellrum inretts i etapper. Hotellet har sedan 70-taler haft en engelsk anknytning vilket vi här har tolkat i material och bokhyllor i en blandning av gammalt och nytt.