2011 ritade vi en ny restaurangbyggnad på Djurgården som resulterade i ny detaljplan för platsen. Takets geometri anknyter till den klassiska formen av sjömagasin men anspelar här även till segel och vågrörelse. Fasader i glas och trä skapar en transparent byggnad som ljuset kan sila igenom. I samarbete med DAP Stockholm.