Ombyggnad och tillbyggnad av en 1900-tals fabriksbyggnad till 54 lägenheter. Den ursprungliga byggnaden har även kompletteras med ytterligare 2 bostadsvåningar med fasader av plåt som rostar. Stora spröjsade fönsteröppningar, stålkonstruktioner och valv gör att historien känns närvarande även idag. Projektet kombinerar bevarande med modern anpassning till moderna lägenheter. 2014 tilldelades huset Nacka stadsbyggnadspris för bästa ombyggnad.