Detta bostadsområde är utformat för att smälta in i den omgivande naturen. På grund av hemmens täthet är de ordnade i par. Utrymmet mellan parhusen låter vind, ljus och vegetation passera. Träfasaderna blir grå med tiden och taken är täckta med sedum. Befintliga träd bevaras mellan husen. Mot gatan planeras lokala trädgårdar och häckar.