Ombyggnad av ett kontor på Kungsgatan för Readly, Stockholm.