Tillbyggnad av gatuhus med vindsvåning. Gatuhuset har kompletterats med en ny yttre stål- och glashiss varifrån de nya vindsvåningarna nås. Ombyggnad av gårdshuset har samtidigt utförts där den tidigare verkstaden byggts om till lägenheter med helt ny planlösning. Bostäderna har fått privata trädgårdar, orangeri och takterrasser.