Den magnifika utsikten, relationen till omgivande natur och ljuset var viktiga för gestaltningen av detta hus, beläget uppe på en fjällsluttning. Huset är byggt i naturmaterial och stommen är timrad stock för stock i massiv furu. Den obehandlade fasaden kommer att gråna naturligt. Indrag i fasaden skapar liv och skyddade platser.