En liten bastubyggnad på en udde i Stockholms skärgård. Det asymmetriska takets sammanbyggnad med skorstenen gör att huset upplevs helt olika beroende av från vilket håll man ser det. Inifrån bastun är fönstren placerade så att man ser rakt ut över fjärden.