Byggnaderna utförs helt i trä med inslag av kontrasterande plåtdetaljer. En naturfärgad fasad varvas med matt färgsättning där träet får komma i samspel med skogen intill. Området utformas så att topografin framhävs och husen trappas in i terrängen eller står på pelare ut över en bergskant eller slänt. Där nivåskillnaden är betydande tillförs en souterrängvåning.

Stor vikt har lagts till att ge alla hus en egen plats ute, en liten trädgård, en terass, takterass eller en liten bergknalle.